ZAHTJEVI - GODINA 2021


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Nikolić Sandra KO Ravna Rijeka-193/3 i 196/5 27. drcembar 2021. god. 06-332/21-9374
Numanović Mirza KO Voljavac-515/2 21. decembar 2021. god. 06-332/21-9274
Međedović Uma KO Dobrakovo-737/1 16. decembar 2021. god. 06-332/21-9175
DOO "Komunalno-Lim" KO Bijelo Polje-1498, 1499, 1500/2, 1501, 1502/1, 1502/3 i 1503 13. decembar 2021. god. 06-332/21-9000
Džanković Osman KO Bijelo Polje-312, 312/2 i 311/2 03. decembar 2021. god. 06-332/21-8460
Kuč Emela KO Gubavač-79/4 26. novembar 2021. god. 06-332/21-8300
DOO "ALMONT-KM" KO Pećarska-1472/1, 1472/2, 1472/3, 1472/4, 1472/5 26. novembar 2021. god. 06-332/21-8296
Pepeljak Fikret KO Resnik-679 i 684 28. oktobar 2021. god. 06-332/21-7432
Čelebić Sevda KO Kradenik-1166/1 27. oktobar 2021. god. 06-332/21-7406
Kosović Novo KO Njegnjevo-40/9 22. oktobar 2021. god. 06-332/21-7329
Suljević Ansela KO Bijelo Polje-2231/1, 2231/3 i 2231/2 15. oktobar 2021. god. 06-332/21-7201
Lovačka organizacija Bijelo Polje KO Majstorovina-375 11. oktobar 2021. god. 06-332/21-7105
Spahić Sabahet KO Resnik-518/2 08. oktobar 2021. god. 06-332/21-7082
Hot Sanida KO Bistrica-1354/1 28. septembar 2021. god. 06-332/21-6814
Halilović Muratka KO Resnik-517/1 24. septembar 2021. god. 06-332/21-6766
Karišik Dimitrije KO Bijelo Polje-1449/9 30. avgust 2021. god. 06-332/21-6189
Martinović Ismet KO Rasovo-599/2 25. avgust 2021. god. 06-332/21-6093
Hajdarpašić Jasmin KO Gubavač-156/3 20. avgust 2021. god. 06-332/21-6003
Borančić Izet KO Resnik-520/3 20. avgust 2021. god. 06-332/21-6002
DOO "ERAJ" KO Potkrajci-925 20. avgust 2021. god. 06-332/21-6012
Nišavić Rade KO Ravna Rijeka-25/1 27. avgust 2021. god. 06-332/21-6153
Perošević Nenad KO Grančarevo-2626 27. avgust 2021. god. 06-332/21-6152
Hajdarpašić Kenan KO Bijelo Polje-1705 03. avgust 2021. god. 06-332/21-5694
Dulović Dimitrije KO Ravna Rijeka-740 i 741 03. avgust 2021. god. 06-332/21-5695
Brčvak Šahin KO Resnik-223/2 29. jul 2021. god. 06-332/21-5586
Božović Slavko KO Bojišta-1750/2 28. jul 2021. god. 06-332/21-5566
Denko Rada KO potkrajci-44/7 28. jul 2021. god. 06-332/21-5579
Grbović Damir KO Bistrica-861/1 i 862 28. jul 2021. god. 06-332/21-5567
Međedović Sead KO Resnik-92/19 i 92/20 27. jul 2021. god. 06-332/21-5560
Pavićević Blagoje KO Resnik-514/4 26. jul 2021. god. 06-332/21-5537
Šipkar Mervan KO Bistrica-166/2 19. jul 2021. god. 06-332/21-5449
Balić Besim KO Resnik-351 19. jul 2021. god. 06-332/21-5448
DOO "PAKCENTAR" KO Potkrajci-655/720 19. jul 2021. god. 06-332/21-5446
DOO "PAKCENTAR" KO Potkrajci-655/50 19. jul 2021. god. 06-332/21-5447
Agić Ekrem KO Resnik-559/3 16. jul 2021. god. 06-332/21-5398
Šabotić Sanija KO Resnik-416 05. jul 2021. god. 06-332/21-5213
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-153/1, 156/1, 156/2, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4 i 2348/3 28. jun 2021. god. 07-354/21-5034
DOO "Bravera" KO Bijelo Polje- dio kp 8/1 28. jun 2021. god. 06-332/21-4995
Mehović Džemo KO Nedakusi-444/7 24. jun 2021. god. 06-332/21-4897
DOO "PRIMA R" KO Bijelo Polje-3632/1 11. jun 2021. god. 06-332/21-4357
DOO "Bravera" KO Bijelo Polje-5, 8/1, 8/6, 6 11. jun 2021. god. 06-332/21-4318
JU OŠ "Risto Ratković"  KO Bijelo Polje-1618  11. jun 2021. god.  06-332/21-4319
Stambene zadruge sindikalne organizacije UIKS-a KO Bijelo Polje-1452/1 i 1452/5 11. jun 2021. god. 06-332/21-4359
Madžgalj Radovan KO Bijelo Polje-2099/22 i dio kp 2099/23 10. jun 2021. god. 06-332/21-4242
DOO "SCHWEIZER" KO Kostenica-685 i 687/1 01. jun 2021. god. 06-332/21-3358
Hadžibulić Rahim KO Resnik-691/6 27. maj 2021. god. 06-332/21-3225
Čindrak Ferhan KO Potkrajci-758/2 25. maj 2021. god. 06-332/21-3201
Čoković Hakija KO Bijelo Polje-1450/1 25. maj 2021. god. 06-332/21-3156
Hadžimuhović Refik KO Bijelo Polje-410 25. maj 2021. god. 06-332/21-3134
Kos Murat KO Pećarska-2365 12. maj 2021. god. 06-332/21-2617
Šipkar Hedija KO Resnik-539/13 11. maj 2021. god. 06-332/21-2528
Barudžija Samir KO Bistrica-1346 28. april 2021. god. 06-332/21-2320
Mekić Dževad KO Potkrajci-655/53 23. april 2021. god. 06-332/21-2149
Rakonjac Đuka KO Bijelo Polje-1082 21. april 2021. god. 06-332/21-2117
Toković Ferida KO Poda-850/1 21. april 2021. god. 06-332/21-2116
Šabotić Mehdija KO Resnik-716/7 20. april 2021. god. 06-332/21-2078
DOO "LU - Monte" KO Bijelo Polje-2186/8 19. april 2021. god. 06-332/21-2047
Šemović Ismet KO Bijelo Polje-1744/1 i 1744/2 19. april 2021. god. 06-332/21-2052
Sekulić Velibor KO Bijelo Polje-825/1 09. april 2021. god. 06-332/21-1889
Gredić Ismet KO Nedakusi-167/1 29. mart 2021. god. 06-332/21-1665
Brčvak Semir KO Bistrica-951/1 26. mart 2021. god. 06-332/21-1919
Lukač Fadil KO Resnik-508/1, 509/2 i 510/3 25. mart 2021. god. 06-332/21-1625
Đalović Saša KO Bijelo Polje-1432 24. mart 2021. god. 06-332/21-1602
Brčvak Semir KO Potkrajci-655/6 22. mart 2021. god. 06-332/21-1564
Simonović Goran KO Zaton-1819/4 17. mart 2021. god. 06-332/21-1477
Šabanović Ibro KO Bijelo Polje-1983 15. mart 2021. god. 06-332/21-1330
Konatar Zoran KO Unevina-663 12. mart 2021. god. 06-332/21-1329
Softić Rahim KO Resnik-560/8 i 560/4 12. mart 2021. god. 06-332/21-1300
AD "Željeznička infrastruktura Crne Gore" KO Nedakusi-262/1, 113, 112 i 114/1  12. mart 2021. god.  06-332/21-1281
Spahić Said KO Resnik-521/2 09. mart 2021. god. 06-332/21-1227
Suljević Ferhat KO Kanje-498/1 08. mart 2021. god. 06-332/21-1218
Obradović Mirjana i Miodrag KO Bijelo Polje-1417/7 02. mart 2021. god. 06-332/21-1139
Smolović Miško  KO Ravna Rijeka-12, 5/3, 4/1 i 4/2  01. mart 2021. god.  06-332/21-1112
Hodžić Armin KO Rasovo-396/3 24. februar 2021. god. 06-332/21-1017
Hodžić Armin KO Rasovo-397/3 24. februar 2021. god. 06-332/21-1018
Rakočević Vanja KO Ravna Rijeka-854/4 24. februar 2021. god 06-332/21-995
Vreva Jasmin KO Crnča-Laholo-1727/2 23. februar 2021. god. 06-332/21-987
Sijarić Hasnija KO Resnik-1002 23. februar 2021. god. 06-332/21-986
Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori KO Metanjac-123 17. februar 2021. god. 06-332/21-809
Tvrdišić Ognjen KO Njegnjevo-1345/1 16. februar 2021. god. 06-332/21-780
Ružić Rajko KO Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2 10. februar 2021. god. 06-332/21-697
DOO "MD TRANS" KO Zaton-1879/1, 1880/1 i 1881/1 09. februar 2021. god. 06-332/21-674
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-219/1 i 219/2 19. januar 2021. god. 06-332/21-212
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/2 i 218/3 19. januar 2021. god. 06-332/21-267
Međedović Rajif KO Bijelo Polje-145/9 19. januar 2021. god. 06-332/21-265
Radović Vuk KO Čeoče-332 15. januar 2021. god. 06-332/21-188
AD TUP "Brskovo" KO Bijelo Polje-1010/1 15. januar 2021. god. 06-332/21-187
Radović Žarko KO-Bijelo Polje-3053/1  15. januar 2021. god.  06-332/21-185
Direkcija za izgradnju i investicije KO Srednje Brdo 05. januar 2021. god. 06-332/21-8