Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu DUP-a Nikoljac možete pogledati ovdje...pdf