Zbog velikog interesovanja zainteresovanih korisnika prostora u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana »Centralne zone« Sekretarijata za uređenje prostora daje slijedeće saopštenje:

Nacrt Izmjena i dopuna »Centralne zone« Bijelo Polje dostavljen je na mišljenje Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Po dobijanju mišljenja, koje se očekuje u najskorije vrijeme, nacrt plana biće stavljen na javno izlaganje u trajanju od minimum 15 dana o čemu će javnost biti blagovremeno informisana. U toku izrade nacrta planskog dokumenta obrađivač plana RZUP iz Podgorice, u saradnji sa Sekretarijatom, nastojao je da uvaži inicijative podnesene od strane građana, privrednih institucija, vjerskih zajednica i drugih. U fazi javnog izlaganja biće omogućeno svim zaintersovanim korisnicima da sagledaju planska rješenja nacrta i da eventualno daju primjedbe i sugestije, kako bi  iste bile ugrađene u konačnu verziju plana.