Predlog Detaljnog urbanističkog plana "Nedakusi" možete preuzeti ovdje ... rar