UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2022


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Mušović Ruždija KO Ravna Rijeka-68/1 09. jun 2022. god. 06/6-332/22-2803-64/2
Eparhija budimljansko-nikšićka KO Resnik-886/2 27. maj 2022. god. 06/6-332/22-5855-63/2
Vesković Damir KO Ravna Rijeka-184/4  04. maj 2022. god.   06/6-332/22-1097/22-36/2 
Ćorović Ćerim KO Bijelo Polje-132/1 07. april 2022. god. 06/6-332/22-1405/22-43/2