ZAHTJEVI - LEGALIZACIJA 2017-2018


 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
       
Sošić Duško KO Bijelo Polje-1616/4 06. jul 2018. god. 06/1-2567
Čindrak Meho KO Resnik-705/7 i 705/9 06. jul 2018. god. 06/1-2566
Čindrak Almir KO Resnik-705/8 06. jul 2018. god. 06/1-2565
Čindrak Faruk KO Resnik-710/3 06. jul 2018. god. 06/1-2563
Šabotić Dževad KO Resnik-410/1 06. jul 2018. god. 06/1-2561
Međedović Mehmedalija KO Resnik-563/1 06. jul 2018. god. 06/1-2559
Idrizović Safa KO Bijelo Polje-487 06. jul 2018. god. 06/1-2558
Madžgalj Radoman KO Bijelo Polje-2226/1 06. jul 2018. god. 06/1-2556
Joksimović Rajo KO Bijelo Polje-1670/2 06. jul 2018. god. 06/1-2554
Šekularac Milan KO Bijelo Polje-1802/3 06. jul 2018. god. 06/1-2553
Gušmirović Sead KO Bijelo Polje-839/1 06. jul 2018. god. 06/1-2552
Pilica Fahra KO Bijelo Polje-509 06. jul 2018. god. 06/1-2551
Zlajić Miloš KO Zaton-2588 i 2590/2 06. jul 2018. god. 06/1-2550
Mešić Edvin KO Resnik-242/5 06. jul 2018. god. 06/1-2549
Leković Jovo KO Pavino Polje-9/1 06. jul 2018. god. 06/1-2548
DOO "Milka - MDK" KO Bijelo Polje-11/2 06. jul 2018. god. 06/1-2530
Goljević Andro i Nenad KO Bijelo Polje-1505 06. jul 2018. god. 06/1-2529
Gredić Muhamed KO Resnik-412 06. jul 2018. god. 06/1-2528
Moračanin Ljubislav KO Bijelo Polje-194 06. jul 2018. god. 06/1-2527
Obradović Danijela, Milica i Aleksandar KO Resnik 06. jul 2018. god. 06/1-2526
Radović Ranko KO Resnik-68/2 i 69/2 06. jul 2018. god. 06/1-2525
Cmiljanić Milan KO Bijelo Polje-3424/3 06. jul 2018. god. 06/1-2524
Gojačanin Petar KO Nedakusi-443/29 06. jul 2018. god. 06/1-2523
Mešić Safet KO Resnik-242/5 06. jul 2018. god. 06/1-2522
Zeković Anis KO Nedakusi-783/19 06. jul 2018. god. 06/1-2521
Rakočević Verica i Darko KO Bijelo Polje 06. jul 2018. god. 06/1-2520
Mušović Esma KO Bijelo Polje-1765/1 06. jul 2018. god. 06/1-2518
Alilović Hamdo KO Bijelo Polje-903 06. jul 2018. god. 06/1-2517
Femić Miroljub KO Resnik-544 06. jul 2018. god. 06/1-2516
Ćatović Mevludin KO Bijelo Polje-779/2 06. jul 2018. god. 06/1-2515
Šestović Vučeta KO Bijelo Polje-1946/47 06. jul 2018. god. 06/1-2512
Hasković Senad KO Resnik-216/11 i 216/12 06. jul 2018. god. 06/1-2511
Furtula Milinko KO Lješnica-1978/13 06. jul 2018. god. 06/1-2507
Polumenta Muho KO Bijelo Polje-571 06. jul 2018. god. 06/1-2506
Crnovršanin Almir KO Nedakusi-198/2 06. jul 2018. god. 06/1-2505
Mešić Sait KO Resnik-242 06. jul 2018. god. 06/1-2504
Balić Mirsad KO Rasovo-137/4 05. jul 2018. god. 06/1-2502
Suljević Semedin KO Kanje-109 05. jul 2018. god. 06/1-2501
Popović Goran KO Ravna Rijeka-144/7 05. jul 2018. god. 06/1-2500
Crnovršanin Avdo  KO Resnik  05. jul 2018. god.  06/1-2498
Vojinović Milanko KO Bijelo Polje-525 05. jul 2018. god. 06/1-2497
Bučkić Velibor KO Bijelo Polje-384 05. jul 2018. god. 06/1-2495
Kolić Sejdo KO Bijelo Polje-3169/4 05. jul 2018. god. 06/1-2493
Kolić Hajro KO Bijelo Polje-3167/1 i 3170 05. jul 2018. god. 06/1-2492
Kolić Hajro KO Bijelo Polje-3170 05. jul 2018. god. 06/1-2491
Muzurović Elsan KO Bijelo Polje-1025 i 1026 05. jul 2018. god. 06/1-2490
Muzurović Mersid KO Bijelo Polje-1025 i 1026 05 jul 2018. god. 06/1-2489
Muzurović Emir KO Bijelo Polje-1025 05. jul 2018. god. 06/1-2488
Mekić Semedin KO Rasovo-302 05. jul 2018. god. 06/1-2487
Raičević Radomir KO Bijelo Polje-1684/1 05. jul 2018. god. 06/1-2486
Kadić Muzafer KO Bijelo Polje-1783/2 05. jul 2018. god. 06/1-2485
Peković Mileta KO Bijelo Polje-3436/2 05. jul 2018. god. 06/1-2476
Bošnjak Vehbija KO Bijelo Polje-2082/1 05. jul 2018. god. 06/1-2473
Jušković Branko KO Bijelo Polje-2134/6 05. jul 2018. god. 06/1-2472
Agić Đulka KO Bijelo Polje-1455/1 05. jul 2018. god. 06/1-2471
Kolić Refik KO Bijelo Polje- 05. jul 2018. god. 06/1-2470
Hasanović Mevludin KO Bijelo Polje-791/13 05. jul 2018. god. 06/1-2469
Novaković Zoran KO Nedakusi-449 05. jul 2018. god. 06/1-2468
Crnovršanin Kenan KO Resnik-78/1 i 77 05. jul 2018. god. 06/1-2467
Čindrak Salem KO Bijelo Polje-780/12 05. jul 2018. god. 06/1-2466
Bošnjak Rasim KO Bijelo Polje-2084/1 05. jul 2018. god. 06/1-2465
Bošnjak Edis KO Bijelo Polje-2084/1 05. jul 2018. god. 06/1-2464
Rakonjac Mileta KO Nedakusi-729/1 05. jul 2018. god. 06/1-2463
Timotijević Srbislav KO Nedakusi-443/11 05. jul 2018. god. 06/1-2462
Trubljanin Ramzija KO Resnik-446/2 05. jul 2018. god. 06/1-2461
Bošnjak Dilaver KO Bijelo Polje-1994/1 05. jul 2018. god. 06/1-2460
Kasumović Nermin KO Bijelo Polje-472 05. jul 2018. god. 06/1-2459
Ćatović Izet KO Lješnica-57 05. jul 2018. god. 06/1-2455
Mrdak Milovan KO Ciglana-794/8 05. jul 2018. god. 06/1-2452
Martinović Safet KO Bijelo Polje-62/1 05. jul 2018. god. 06/1-2451
Popović Dragan KO Bijelo Polje-833/2 05. jul 2018. god. 06/1-2439
Baković Radomir KO Bojišta-337 04. jul 2018. god. 06/1-2431
Mujović Mirsad KO Gubavač-591 04. jul 2018. god. 06/1-2418
Gorčević Avdo KO Bijelo Polje-1784 04. jul 2018. god. 06/1-2417
Bulatović Rajka KO Nedakusi-74/25 i 74/28 04. jul 2018. god. 06/1-2415
Idrizović Kemal KO Bijelo Polje-367 04. jul 2018. god. 06/2-2411
Crnovršanin Abid KO Bijelo Polje-1738 04. jul 2018. god. 06/1-2410
Čelebić Džemal KO Kradenik-1208/1 04. jul 2018. god. 06/1-2406
Femić Momir KO Bijelo Polje-1537 04. jul 2018. god. 06/1-2404
Kajević Feuzin KO Bijelo Polje-885/2, 885/3 04. jul 2018. god. 06/1-2403
Erović Ismet KO Poda-1082 03. jul 2018. god. 06/1-2394
Pućurica Medo KO Bijelo Polje-974/1 03. jul 2018. god. 06/1-2383
Radivojević Vladimir KO Njegnjevo-1307/3 03. jul 2018. god. 06/1-2382
Femić Momčilo KO Bijelo Polje-2166/1 02. jul 2018. god. 06/1-2375
Moračanin Dragomir KO Majstorovina-481/2 i dio kp 481/1 29. jun 2018. god. 06/6-2344
Mulalić Mirsad KO Bijelo Polje-1778/2 27. jun 2018. god. 06/1-2265
Šćekić Nebojša KO Resnik-539/11 27. jun 2018. god. 06/1-2267
Žujović Vukić KO Pali-1081 27. jun 2018. god. 06/1-2266
Nišavić Milo KO Bijelo Polje-2079/4 i 2079/28 29. jun 2018. god. 06/6-2345
Jocović Ranko KO Bijelo Polje-2236/7 29. jun 2018. god. 06/6-2342
Skoko Safet KO Sipanje-58 27. jun 2018. god. 06/1-2258
Hadžimuhović Refik KO Bijelo Polje-410 06. jun 2018. god. 06/1-1771
Biciklistički klub "CIKLOMONT" KO Nedakusi-90/9 26. jun 2018. god. 06/6-2236
Dlakić Mirsad KO Bijelo Polje-1019 26. jun 2018. god. 06/1-2228
Palević Mijomir KO Bijelo Polje-2101/13 25. jun 2018. god. 06/1-2209
Softić Ragip KO Bijelo Polje-1156/1 20. jun 2018. god. 06/4-2132
Burdžović Mirsad KO Potkrajci-1070/3 20. jun 2018. god. 06/4-2124
Bučan Huso KO Gubavač-490 i 491 18. jun 2018. god. 06/4-2088
Stevančević Goran KO Lješnica-1978/52 18. jun 2018. god. 06/4-2080
Crnovršanin Amra KO Resnik-454/1 12. jun 2018. god. 06/2-1873
Čelebić Džemo KO Bijelo Polje-869/13 12. jun 2018. god. 06/1-1870
Hadžimuhović Refik KO Bijelo Polje-410 06. jun 2018. god. 06/1-1771
Čindrak Džemail KO Bijelo Polje-1803/1 25. maj 2018. god. 06/1-1620
Hasanović Feko KO Resnik-564/1 24. maj 2018. god. 06/1-1601
Kučević Muzafer  KO Bijelo Polje-886/1  16. maj 2018. god.  06/1-1513
Crnovršanin Munevera KO Bijelo Polje- 1654/1 26. april 2018 god. 06/1-1229
Dizdarević Besim i Safet KO Bijelo Polje 1262 07. maj 2018 god. 06/1-1372
Dobardžić Kemal KO Bijelo Polje -1168/2 26. april 2018 god. 06/1-1240
Hodžić Rafet KO Nedakusi- 125 23. april 2018 god. 06/1-1174
Jokić Siniša KO Bijelo Polje- 2101/8 i 2101/9 10. april 2018 god. 06/1-1008
Ljiljanić Stanoje KO Pali- 630/2, 786, 787, 788 26. april 2018 god. 06/1-1225
Nurković Elvir KO Bistrica- 1896/2 24. april 2018 god. 06/1-1196
Suljević Zula KO Nedakuse- 237/6 13. april 2018 god. 06/1-1060
Janković Slavko KO Lješnica-1218 05. april 2018. god. 06/1-974
Vlahović Milorad KO Ravna Rijeka-952/2 05. april 2018. god. 06/1-975
DOO "Bliškovo" KO Bliškovo-1186/2 05. april 2018. god. 06/1-976
Kajević Hajro KO Nedakusi-128 04. april 2018. god. 06/1-952
Radivojević Milić KO Njegnjevo-1297 03. april 2018. god. 06/1-943
MIZ u CG Džemat Potkrajci KO Potkrajci-1021/1 i 1021/2 02. april 2018. god. 06/1-929
Hajdarpašić Hajrija KO Bijelo Polje-1289 02. april 2018. god. 06/1-934
Hajdarpašić Izet KO Bijelo Polje-1289 02. april 2018. god. 06/1-933
Agović Hajrudin KO Bijelo Polje-3729 28. mart 2018. god. 06/1-882
Spahić Esad KO Resnik-564/8 26. mart 2018. god. 06/1-850
Muratović Mevludin KO Bijelo Polje-144/7 26. mart 2018. god. 06/1-849
Spahić Esad KO Resnik-564/8 26. mart 2018. god. 06/1-850
Adžibulić Vehbija KO Resnik-795/5 16. mart 2018. god. 06/1-776
Atulahović Haris KO Bijelo Polje-291/1 16. mart 2018. god. 06/1-785
Cvišić Julka KO Majstorovina-398 15. mart 2018. god. 06/1-763
Konatar Daniel KO Mioče-1144 08. mart 2018. god. 06/1-680
Guberinić Mensur KO Bijelo Polje-1447/1 27. februar 2018. god. 06/1-573
Veličković Veselin KO Njegnjevo-882 21. februar 2018. god. 06/1-530

Zorić Mihailo

KO Bijelo Polje-650 16. februar 2018. god. 06/1-455
DOO "Pelengić Trade" KO Nedakusi-91/7 19. februar 2018. god. 06/1-477
DOO "Pelengić Trade" KO Nedakusi-91/7 19. februar 2018. god. 06/1-476
Ećo Rafet KO Metanjac-103/1, 103/2 i 104 16. februar 2018. god. 06/1-465
Dizdarević Enes KO Bijelo Polje-164 16. februar 2018. god. 06/1-466
Jokić Duško KO Bijelo Polje-1946/38 06. februar 2018. god. 06/1-372
Idrizović Mevludin KO Bijelo Polje-1252/1 01. februar 2018. god. 06/1-326
Kočović Miroslav KO Resnik-558/15 30. januar 2018. god. 06/1-306
Mehović Zaim KO Bijelo Polje-898/6 25, januar 2018. god. 06/1-205
Kuč Boško KO Bijelo Polje-2225/2 23. januar 2018. god. 06/1-192
Šabanović Ibro KO Bijelo Polje-1983 22. januar 2018. god. 06/1-182
Muzurović Muharem KO Bijelo Polje-1025 25. decembar 2017. god. 06/1-4704
Božović Milinko KO Bijelo Polje-1946/34 13. decembar 2017. god. 06/1-4362
Raičević Darko KO Ravna Rijeka-80/17 06. decembar 2017. god. 06/1-4227
Kasumović Ekrem KO Bijelo Polje-864/13 24. novembar 2017. god. 06/2-4083
Gojačanin Petar KO Bijelo Polje-1803/1 21. novembar 2017. god. 06/1-4064
Mekić Hajrudin KO Bijelo Polje-1702 16. novembar 2017. god. 06/1-4037
Brzać Hata KO Bijelo Polje-780/4 16. novembar 2017. god. 06/1-4038
Kolić Demir KO Bijelo Polje-974/4 06. novembar 2017. god. 06/1-3919